• 150 Hồ Huân Nghiệp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
 • /
 • info@hoachatdn.com
 • /
 • 0969 515 157

XÚT – HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Liên hệ

 • Tên thường gọi xút vảy, xút ăn da.
 • Hàm lượng NaOH 99% tồn tại ở dạng xút vảy màu trắng đục.
 • Xút là chất dễ tan trong nước, cồn và trong glycerin, không tan trong ether và các dung môi không phân cực khác.
 • Là chất hút ẩm mạnh.
 • Mùi: không mùi.
 • Phân tử lượng: 40 g/mol.
 • Điểm nóng chảy: 323°C.
 • Điểm sôi: 1388°C.
 • Tỷ trọng: 2,13.
 • Độ hòa tan: dễ tan trong nước lạnh.
 • Độ pH: 13,5.
 • Quy cách : 25kg/1bao.

Mô tả

Tính chất vật lý

Entanpi hòa tan ΔHo -44,5kJ/mol. Ở trong dung dịch nó tạo thành dạng monohydrat ở 12,3-61,8°C với nhiệt độ nóng chảy 65,1°C và tỷ trọng trong dung dịch là 1,829 g/cm3.

Tính chất hóa học

 • Phản ứng với các axit và oxit axít tạo thành muối và nước:
  • NaOH(dd) + HCl(dd) → NaCl(dd) + H2O
 • Phản ứng với cacbon đioxit:
  • 2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • Phản ứng với kim loại mạnh tạo thành bazơ mới và kim loại mới:
  • NaOH + K → KOH + Na
 • Phản ứng với muối tạo thành bazơ mới và muối mới:
  • 2 NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2

Ứng Dụng

Nhiệm vụ chính của Xút trong xử lý nước ngầm cũng như xử lý nước thải là điều chỉnh pH của nước cần xử lý.Khi trong nước chứa nhiều axit hoặc các muối làm giảm pH của nước.Thì trước khi xử lý chúng ta phải đưa pH về khoảng giá trị thích hợp để tiến hành xử lý. Mục đích của việc tăng pH thì ai cũng hiểu là tạo ra môi trường pH thích hợp cho một số phản ứng tạo ra, thuận lợi hơn cho quá trình xử lý nước ngầm, cũng như xử lý nước thải.

Không có sản phẩm trong giỏ hàng!
0